Home People Research Publications         Thesis

Thesis subjects

Thesis subjects for master students (dutch).


Ontwikkeling van nieuwe exchange bias structuren op basis van ferrite materialen.

In magnetische geheugencellen en magnetische sensoren wordt gebruik gemaakt van het ‘exchange bias’ effect om de richting van de magnetisatie van een magneetje vast te houden, ongeacht het extern aangelegde veld. Door een antiferromagneet, waar de spins paarsgewijs anti-parallel gekoppeld zijn, in direct contact te brengen met een ferromagneet waar alle spins in dezelfde richting wijzen, kan door de interactie aan de interface de spins in de ferromagneet vast gehouden worden. Meestal wordt een metallische ferromagnetisch materiaal gebruikt, maar voor nieuwe functionele structuren zouden exchange bias structuren met een niet geleidende ferromagneet andere mogelijkheden bieden.

Read more

Simulatie van magnetische skyrmions

Skyrmions zijn quasi-deeltjes die kunnen voorkomen in de magnetische structuur van bepaalde ferromagnetische materialen. Ze kunnen gezien worden als excitaties van de homogene magnetische grondtoestand. Ze zijn slechts enkele nanometer groot, topologisch stabiel en kunnen door een medium voortbewegen zoals solitonen. Ze kunnen ook gecrëeerd en geannihileerd, net zoals elementaire deeltjes. Hun bestaan werd reeds theoretisch voorspeld, maar ze werden pas recent daadwerkelijk experimenteel waargenomen. Daarom worden skyrmions nu vanwege hun kleine afmetingen en stabiliteit gesuggereerd als nieuwe technoglogie voor data-opslag.

Read more

Interactie van magnetische vortices met spingolven.

Een magnetische vortex is een speciale magnetische configuratie die men kan vinden in magneetjes met nanometer dimensies. Gezien deze magneetjes twee mogelijke toestanden hebben, wordt overwogen om ze te gebruiken in technologische toepassingen zoals geheugencellen. Hiervoor is het noodzakelijk om de dynamische eigenschappen te kennen: hoe kan een vortex zo snel mogelijk van de ene naar de andere toestand gebracht worden? Recent werd een ultra snel ompool mechanisme ontdekt, wat de interesse in deze configuratie sterk heeft doen stijgen. Echter nog niet alle microscopische details van dit proces zijn gekend, in het bijzonder hoe de andere dynamische processen zoals spin golven dit ompool mechanisme beïnvloeden.

Read more